Sekční vrata Evo

Výhody:

  • vrata bez bourání
  • zcela nové řešení vrat bez nutnosti zednických úprav
  • technologie využívající stávající zárubně vrat
  • výrazné zjednodušení práce a finanční úspora

Výměna garážových vrat (reportáž z pořadu Rady ptáka Loskutáka)

Nová vrata do staré garáže (reportáž z pořadu Auto Moto Revue)

V minulosti bylo nejrozšířenější variantou uzavírání garáží – křídlová ocelová nebo dřevěná vrata. V současnosti však díky svým technickým možnostem a optimální ceně na trhu jednoznačně dominují vrata sekční. Sekční vrata se v zásadě osazují v interiéru garáže, kde potřebují minimálně cca 80 mm široké ostění a obdobné nadpraží. Při rekonstrukci stávajících rodinných domů a budov s plechovými křídlovými vraty a jejich nahrazení za modernější a vhodnější sekční vrata však vzniká problém nutnosti zednických úprav stavebního otvoru, spočívající většinou ve vybourání zárubně plechových vrat a zapravování otvoru. Jde sice o drobnou zednickou práci, ale dojde při ní většinou k porušení fasády a následné nutnosti opravy ve větším měřítku. To vše může výměnu vrat výrazně prodražit a organizačně i časově zkomplikovat.

Sekční vrata Evo 

Nové řešení využívá stávající ocelové (dřevěné) zárubně původních vrat pro kotvení vodících kolejnic a z exteriéru ji překrývá, takže výměna původních vrat se výrazně zjednoduší jak potřebným rozsahem prací a finanční úsporou (nemusí se vybourat původní zárubeň a následně opravovat fasáda), tak časovou rychlostí výměny. Stávající vratová křídla se jen vysadí, odřežou se panty a z exteriéru se osadí nosný rám vodících kolejnic nových sekčních vrat, který stávající zárubeň z exteriéru opticky překryje.

Sekční vrata TRIDO Evo vyrábíme do původní zárubně světlé šířky

do max. rozměrů 3270 mm a výšky 3110 mm.

Pokud máte zájem o kalkulaci, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Evo vrata

Evo vrata

Evo vrata (1)

Evo vrata (2)

Evo vrata (3)

Evo vrata (4)